Grupa Auto-Spa w Europie

 • Grupa Auto-Spa S.A.

  Auto-Spa S.A. buduje, zarządza i rozwija sieć samoobsługowych, ręcznych myjni samochodowych na terenie całego kraju oraz Europy Centralno-Wschodniej. Celem Grupy jest zarządzanie największą siecią myjni w regionie Europy Centralno-Wschodniej, opartej na innowacyjnych i efektywnych rozwiązaniach technologicznych dostarczanych przez podmiot z Grupy Auto-Spa - Hydropress. Większość obiektów jest budowana przy supermarketach, takich jak TESCO, oraz przy stacjach benzynowych PKN ORLEN. Pozostałe myjnie będą zlokalizowane w innych, równie atrakcyjnych miejscach – m.in. przy stacjach benzynowych, osiedlach mieszkaniowych i innych centrach motoryzacyjnych.

  Obecnie pod marką Auto-Spa działa kilkadziesiąt myjni. Grupa jest w trakcie budowy kolejnych obiektów. Ponadto sieć dysponuje kilkunastoma potencjalnymi lokalizacjami.

 • Misja, wizja i strategia

  Wizja
  Każdy może jeździć czystym autem dzięki naszym myjniom.

  Misja
  Naszą misją jest udostępnianie wysokiej jakości, ekologicznych usług mycia pojazdów, które są dostępne cenowo i wygodne dla wszystkich.

  Strategia
  Głównym celem strategicznym Spółki jest uzyskanie statusu lidera w branży myjni bezdotykowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

  Spółka zamierza osiągnąć to poprzez realizację następujących celów operacyjnych:
  • Docelowo budowa 500 stanowisk mycia w ciągu najbliższych 2-4 lat
  • Realizacja umów z kluczowymi partnerami (TESCO Polska, PKN ORLEN i inni)
  • Dalsza ekspansja terytorialna wraz z eksportem do Czech, Słowacji i Serbii, potencjalnie również na Węgry
  • Konsolidacja rynku poprzez procesy akwizycyjne i adekwatną politykę cenową
  • Wyznaczanie nowych standardów transparentności poprzez wdrożenie nowoczesnych płatności kartami kredytowymi oraz szybkie fakturowanie w całej sieci.
 • Informacje prasowe

  Aktualności:

  2015-03-25
  Na myjni w Bierutowie od wczoraj zapłacisz kartą

  Zespół Auto-Spa ma przyjemność ogłosić, że od 24.03.2015 w Bierutowie przy ulicy Wrocławskiej 68 otwarta została nowa myjnia bezdotykowa. Dla Klientów przygotowano nowe rozwiązania.

  Na kierowców czekają dwa stanowiska myjące dostępne 24 h na dobę. Każde stanowisko wyposażone jest w nowatorską technologię mycia bezdotykowego, którą w całości wykonała firma należąca do Grupy Auto-Spa spółka Hydropress. Nowością jest program myjący „pianowanie”, aby go aktywować należy wybrać 1 na panelu sterowania. Kierowca dokładnie poinstruowany jest jak bezpiecznie i fachowo umyć pojazd, gdyż instrukcja zamieszczona jest na jednej ze ścianek myjni.

  Tym co wyróżnia myjnię w Bierutowie to nie tylko nowy program myjący ale również nowe rozwiązania płatnicze. Kierowcy nie muszą już martwić się o drobne by umyć samochód, bowiem myjnię zaopatrzono w system płatności kartami Visa i MasterCard. Instrukcja obsługi o tym jak bezpiecznie dokonać płatności znajduje się przy automacie.

  Cały czas weryfikujemy nowe lokalizacje pod względem możliwości wybudowania myjni w danym miejscu, już wkrótce możemy spodziewać się kolejnych inwestycji. Jak powiedział Prezes zarządu Pan Dariusz Ilski – otwarcie nowych myjni w kraju i zagranicami to nie jedyny nasz cel. Będziemy także systematycznie wdrażać nowe rozwiązania zwiększające funkcjonalność i prostotę obsługi  na wszystkich naszych myjniach.   2015-03-06
  Emisja akcji serii O zakończona sukcesem

    W lutym tego roku sukcesem zakończyła się emisja akcji serii O, która odbywała się w dniach 23 stycznia – 25 lutego. Subskrypcja miała charakter zamknięty tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. W ciągu wyznaczonego na akcję terminu inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie emitowane akcje.

  Subskrypcja pozwoliła pozyskać spółce środki w wysokości 2,7 mln zł., dzięki którym zrealizowane zostaną założone cele emisji takie jak optymalizacja struktury finansowania działalności. 

  Dzięki emisji Emitent uzyskał także środki na częściową realizację pierwszego etapu planu inwestycyjnego, związanego z uruchamianiem kolejnych myjni samoobsługowych, mających działać w sieci Auto-Spa.

  W znaczącym stopniu do sukcesu całej Grupy przyczynia się realizacja strategii jaką jest uzyskanie pozycji lidera w branży myjni bezdotykowych w Europie Środkowej i Wschodniej.  

  Spółka cały czas prowadzi intensywne prace nad rozszerzeniem sieci placówek oraz poszukuje atrakcyjnych lokalizacji pod budowę myjni. 

  2015-02-27
  Grupa Auto-Spa SA – skokowy wzrost zysku w 2014 roku

  Po czterech kwartałach 2014 r. Grupa Auto-Spa wypracowała 17,6 mln zł przychodów, to jest o ok. 2,5 mln zł więcej w porównaniu do ubiegłego roku. Wzrost sprzedaży jest efektem poprawy wyników we wszystkich segmentach działalności: zarządzania myjniami, sprzedaży lokalizacji pod budowę myjni oraz produkcji urządzeń myjących.

  Wraz ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży, Grupa Auto-Spa poprawiła efektywność działalności operacyjnej. W efekcie skonsolidowana EBITDA wzrosła ponad czterokrotnie, do poziomu 3,86 mln zł.

  Odnotowany wzrost przychodów pokazuje, że prowadzona przez Grupę strategia jest skuteczna.

  Drugi rok z rzędu spółka odnotowuje wzrost efektywności, a poprawa jest zauważalna w szczególności na poziomie operacyjnym. Generujemy zyski również na rynku czeskim jak i z działalności spółki producenckiej. Stale pracujemy nad zdobywaniem nowych partnerów oraz udoskonalaniem modelu biznesowego Grupy. To pozwala nam na uzyskiwanie coraz lepszych wyników z roku na rok – powiedział Dariusz Ilski, Prezes Zarządu Auto Spa.

  W opinii Zarządu Spółki, pozytywny trend wzrostu popytu na oferowane produkty i usługi utrzyma się w 2015 roku.

  2015-02-05
  Wywiad z Prezesem Grupy Auto-Spa Panem Dariuszem Ilskim dotyczący planu działań na rok 2015.

  Początek roku jest dobrym momentem do podsumowań poprzedniego i do planowania obecnego. W pierwszej kolejności chciałam Pana zapytać jak Pan podsumowuje rok 2014 dla Grupy Auto-Spa? Co udało się zrobić? Czego nie udało się zrobić? Jakie zdarzenie uznaje Pan za najbardziej istotne?

  Prezes D.I: Zacznę od odpowiedzi na ostatnie pytanie, gdyż udało nam się z powodzeniem zakończyć testy pierwszego i jedynego w Polsce sytemu płatności kartami płatniczymi. Co oznacza, że niedługo na naszych myjniach za mycie będzie można zapłacić kartą. Projekt realizowany jest przez naszą spółkę z grupy producenta myjni firmę HydroPress. Jest to dla naszych myjni istotny krok, mamy nadzieję, że przełoży się na zadowolenie klientów.

  Odnotowaliśmy poprawę we wszystkich segmentach naszej działalności. Przychód wzrósł o 16% do poziomu 17,6 mln złotych, a EBIDTA wzrosła ponad czterokrotnie i wyniosła 3,8 mln.

  Przy tej okazji wspomnę, że Auto-Spa zajmuje się budową oraz eksploatacją samoobsługowych myjni bezdotykowych. Nasza sieć jest stale rozbudowywana o kolejne stanowiska myjące, w poprzednim roku udało się nam powiększyć ich liczbę do prawie 200 w 57 lokalizacjach w Polsce i zagranicą.

  Jako spółka notowana udało nam się uplasować kolejną emisję obligacji oraz rozpocząć procedurę emisji akcji z prawem poboru na warszawskim rynku giełdy NewConnect, tym razem jest to publiczna emisja a cały proces jest w trakcie.

  Nabyliśmy też 39% udziałów w Auto-Spa CZ s.r.o, tym samym nasz udział wzrósł z 51% do 90%. Ta transakcja także sprawiła, że powiększy się nasz wynik finansowy.

  To, że rozwijamy się na rynkach zagranicznych nie oznacza, że porzucamy rodzime środowisko, tym bardziej, że na naszych myjniach w ubiegłym roku umyto ponad 1 milion aut.

  Niestety sytuacja polityczna na Ukrainie nie pozwoliła nam rozwinąć działalności w tamtym kraju. Zagraniczne rynki również zareagowały negatywnie, co wraz z sankcjami przeciwko Rosji sprawiło, że Grupa nie pozyskała finansowania z zagranicy. Właśnie tych planów nie udało nam się zrealizować w poprzednim roku, jednak obserwujemy sytuację i czekamy aby działania te zrealizować jeśli będzie to możliwe w kolejnych latach.

  Głównym celem Spółki jest uzyskanie statusu lidera w branży myjni bezdotykowych w Europie Środkowej i Wschodniej, zatem po Czechach i Ukrainie, które kraje są na celowniku waszej ekspansji?

  Prezes D.I: Zawiązaliśmy współpracę z lokalnym partnerem w Serbii. Rozpoczął on już budowę pierwszej, dużej 10-stanowiskowej myjni w Belgradzie. Chcemy też rozwinąć operację na Węgrzech. Nasza czeska spółka przynosi dochody, ale te państwa to nie tylko szansa na ich generowanie, lecz na wzrost prestiżu, a wraz z tym wiarygodności i rozpoznawalności marki. Przyczyni się to do pozyskiwania nowych partnerów i rozpowszechniania naszej ekspansji w Europie.

  Jak obecnie wygląda rynek myjni samochodowych i jaką sieć uważa Pan za swoją największą konkurencję?

  Prezes D.I: Rynek myjni samochodowych jest bardzo rozdrobniony, w Polsce dostępnych jest około 4 tysiące myjni, są to myjnie portalowe bądź tunelowe i oczywiście myjnie bezdotykowe, których jest około 1,6 tysięcy. Oprócz sieci BP i Statoil, które budują myjnie bezdotykowe przy swoich stacjach nie mamy większych konkurentów.

  Kwestia dbania o czystość samochodu jest sprawą indywidualną, każdego kierowcy. Czy w Polsce pod tym względem jesteśmy dalecy od innych krajów Europy? Nie bez znaczenia jest też pogoda, które miesiące są najlepsze dla waszego biznesu?

  Prezes D.I: Nie uważam abyśmy w Polsce byli mniej zaangażowani w kwestię dbałości o nasze auta. Dowodem na to jest fakt, że myjemy ponad sto tysięcy pojazdów co miesiąc.
  Jesień to dobry okres, zmienna pogodna słońce i deszcz, wówczas nie trudno o zabrudzenie karoserii. Chociaż wbrew pozorom zima to najbardziej owocny okres dla naszej sieci, zwłaszcza kiedy na drogach pojawia się błoto pośniegowe bo drogowcy sypnęli już solą. To zachęca kierowców do częstszych wizyt na naszych myjniach. Zapewne nie chodzi tu tylko o komfort jeżdżenia czystym samochodem, ale też o kwestię dbania o pojazd. Sól drogowa to wróg dla karoserii i podwozia, kierowcy dobrze o tym wiedzą. Korzystają z naszych myjni bo na nich dostępna jest ciepła woda a lancą myjącą można dokładnie spłukać sól z drzwi, karoserii, nadwozia czy tę znajdującą się pod i za nadkolami błotników.

  Jakie cele są najważniejsze dla Grupy w roku 2015, oczywiście oprócz wzrostu przychodów i maksymalizacji zysku?

  Prezes D.I: Systematyczne wdrażanie naszych nowych technologii i nowych rozwiązań. Czego wyrazem będzie instalacja terminali płatniczych na wszystkich naszych myjniach. Liczymy na to, że przyczyni się to znacząco do dalszego zwiększenia naszych obrotów. Dodatkowo skupimy się na zdobywaniu nowych partnerów za granicami i usprawnianiu pracy z obecnymi.

  Cały czas widzimy ludzi myjących samochód przed blokami czy na własnych podwórzach. Dlaczego tak jest skoro na rynku jest tyle myjni samochodowych?

  Prezes D.I: Nie zgodzę się, to zjawisko zanika, ludzie chętniej i częściej korzystają z myjni samochodowych. Jest to dla nich bardziej dogodne nie muszą się martwić skąd czerpać wodę, a osoby mieszkające w blokach wiedzą jaki jest z tym problem. Może to zjawisko pomimo zakazu prawnego istnieje jeszcze na prywatnych posesjach jednak to rzadkość, ja się już z nim nie spotykam.

  Czy tutaj jest potrzebna zmiana mentalności Polaków, czy raczej uregulowania prawne zakazujące tego ze wglądu np. na ochronę środowiska?

  Prezes D.I: W Polsce mamy bardzo nowoczesne prawo w tym zakresie i obowiązuje zakaz mycia aut na posesjach prywatnych, nie wszystkie kraje go wprowadziły. Jest to podyktowane kwestiami środowiskowymi, władze samorządowe wydają akty zakazujące mycie samochodów w miejscach do tego nieprzystosowanych, złamanie zakazu wiąże się z mandatem. Zakaz mycia aut na posesjach podyktowany jest kwestią ochrony środowiska, brudna woda zawierająca środki myjące, do tego płyny samochodowe jakie zostają wypłukane przy myciu są niszczące dla środowiska. Woda taka musi być odprowadzona do sytemu kanalizacji a nie spływać do studzienek burzowych czy gruntu. Przy otwarciu każdej myjni sprawdzane jest czy myjnia spełnia szereg wytycznych, dlatego wiemy jak bardzo ważne są kwestie ochrony środowiska.

  Liczba naszych myjni ciągle się zwiększa, wybierając miejsce budowy przywiązujemy uwagę do tego aby lokalizacja była jak najbardziej dogodna dla większości zmobilizowanych, stąd w większości lokalizacje przy Tesco.

  Dziękuję za rozmowę, życzę Grupie Auto-Spa zrealizowania założonych celów.

  2015-01-26
  Ponad 1 milion umytych aut w 2014 roku na myjniach należących do Grupy Auto-Spa

  Liczba robi wrażenie, w przeliczeniu wynik ten przekłada się na ponad 100 tysięcy umytych aut miesięcznie. Jednak na tym nie koniec, w najbliższych latach powstaną nowe myjnie. Nasza marka rozpoczyna też ekspansję na nowe kraje Europy, po Czechach i Ukrainie logo Auto-Spa zawita do Serbii.

  Cały czas unowocześniamy już istniejące myjnie wdrażając nową technologię, zaopatrując stanowiska myjące w ekologiczne ale skuteczne środki myjące. Dla Waszej wygody na myjniach znalazły się rozmieniarki, za usługę można otrzymać fakturę VAT a w niedalekiej przyszłości za mycie zapłacisz kartą.

  Nasza wizja spełnia się, dzięki Nam możecie jeździć czystym autem, dlatego wszystkim myjącym dziękujemy, że zaufaliście Naszej marce. Dzięki Wam wiemy, że to co robimy jest ważne i spotyka się z uznaniem. Obecnie pod marką Auto-Spa działa blisko 200 stanowisk w ponad 50 lokalizacjach. Większość z nich ulokowana jest przy super i hipermarketach TESCO, a niebawem będą przybywać 1- i 2-stanowiskowe myjnie przy stacjach PKN Orlen SA. Zapraszamy!

  2015-01-16
  Pierwsza myjnia Auto-Spa na stacji paliw PKN Orlen

  Kolejne miasto w Wielkopolsce zostało opatrzone logiem Auto-Spa. Nowo otwarty obiekt ma być czynny od 16 stycznia 2015 r. i znajduje się we Wrześni przy ulicy Wrocławskiej 4. Jest to pierwsza myjnia otwarta w ramach współpracy z PKN Orlen SA, która dotyczy modernizacji i zarządzania 1-stanowiskowymi, samoobsługowymi myjniami samochodowymi. Myjnia wyposażona jest w standardową lancę do mycia, lancę ze szczotką oraz 5 programów myjących. Dodatkowo, praca myjni nadzorowana jest przez system kamer jak również wyposażona jest w systemy zdalnego sterowania. W niedalekiej przyszłości klienci nie posiadający gotówki będą mogli skorzystać z opcji płacenia kartą.

  Docelowo Auto-Spa ma zmodernizować ok. 40 takich obiektów znajdujących się na stacjach PKN Orlen w perspektywie następnych 2-3 lat.

  2014-12-11
  Kolejna myjnia pod czeskim szyldem Auto-Spa!

  Auto-Spa otworzyło kolejną myjnię bezdotykową na terytorium Czech. Zlokalizowana w 106 - tysięcznym Libercu myjnia, ma na wyposażeniu 5 programów myjących oraz stanowiska zbudowane w systemie 3+1. Do dyspozycji klientów jest także rozmieniarka banknotów oraz jeden odkurzacz stojący 2-stanowiskowy. To już piąta myjnia funkcjonująca pod brandem Auto-Spa w Republice Czeskiej. Do końca roku czeska spółka planuje otworzyć szóstą myjnię w miejscowości Decin, gdzie funkcjonuje już jedna myjnia Auto-Spa otwarta w 2013 roku.

  2014-11-28
  Zakup udziałów w spółce Auto-Spa CZ s.r.o.

  Trzeci kwartał 2014 okazał się być dla Grupy Auto-Spa bardzo korzystny, zarówno pod względem rozwoju strategii jak i osiąganych wyników. Powyższe czynniki wpłynęły m.in. na podjęcie przez Auto-Spa SA decyzji o nabyciu w listopadzie br. 39% udziałów od dotychczasowego wspólnika Auto-Spa CZ, zwiększając tym samym udział własny w kapitale do 90%.

  Powyższa decyzja argumentowana była przede wszystkim niesłabnącym potencjałem czeskiej spółki, któremu towarzyszą efekty w postaci uruchamiania kolejnych myjni i zawieraniu kontraktów takich jak dwa ostatnie podpisane w lipcu 2014 r. na realizację 5 nowych inwestycji o łącznej wartości 750.000 Euro.

  To jeszcze bardziej potwierdza trafność podjętej decyzji o zwiększeniu zaangażowania w kapitale Auto-Spa Czechy, która w swej sieci obecnie dysponuje 5 działającymi myjniami a do końca tego roku zamierza uruchomić jeszcze jedną.

  Dalsze plany ekspansji Grupy Auto-Spa na rynku czeskim przewidują zwiększenie sieci o 10 nowych myjni w roku 2015.

  2014-11-21
  AUTO-SPA SA: 50% wzrost przychodów w trzecim kwartale 2014

  W III kwartale 2014 r. Grupa Auto-Spa wypracowała 4,5 mln PLN przychodów, ponad 1,5 mln PLN więcej w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego. 50% wzrost sprzedaży przełożył się na ponad milionowy wzrost EBITDA, która w samym tylko III kwartale wyniosła 1,3 mln PLN.

  Działalność Auto-Spa polega na budowie, sprzedaży i eksploatacji samoobsługowych myjni bezdotykowych na terenie całego kraju. Kluczowym elementem strategii jest rozwój polskiej sieci Auto-Spa oraz ekspansja na rynki zagraniczne poprzez spółki powiązane.

  Trzeci kwartał 2014 potwierdził, że nasza strategia jest skuteczna. Już drugi kwartał z rzędu podtrzymujemy wzrost efektywności naszej działalności. Poprawa wyników odnotowywana jest w każdym ze strategicznych filarów działalności; produkcyjnej, sprzedaży usług mycia pojazdów oraz dynamiczny rozwój działalności w Czechach. Dzięki temu zamieniliśmy 350 tys. straty na sprzedaży z III kwartału 2013 roku na ponad milion zysku - powiedział Dariusz Ilski, Prezes Zarządu Auto-Spa.

  Od początku roku Grupa wypracowała rekordowe przychody. Narastająco po trzech kwartałach 2014 wygenerowano ponad 11,6 mln PLN przychodów, co stanowi 36% wzrost w odniesieniu do analogicznego okresu 2013 roku. Zysk na sprzedaży ukształtował się na poziomie niemal 2 mln PLN, podczas gdy rok temu Grupa odnotowała 1,2 mln PLN straty. Narastająca od początku 2014 roku EBITDA Grupy wyniosła 2,7 mln PLN, to jest prawie 3-krotny wzrost w stosunku do 969 tys. PLN odnotowanych rok temu.

  Obecnie w sieci Auto Spa znajduje się 56 lokalizacji myjni własnych i partnerskich, w tym 4 partnerskie, 6 w budowie (3 na terenie Czech), 5 w procesie modernizacji, 6 na terenie Czech oraz 2 na Ukrainie. W trzecim kwartale Grupa kontynuowała działania związane z pozyskiwaniem kolejnych pozwoleń na budowę myjni, także w Czechach.

  2014-08-21
  Rekordowe przychody i 30% wzrost sprzedaży Grupy

  W raporcie za II kwartał 2014 r. spółka Auto-Spa S.A. wykazała skonsolidowane przychody w kwocie 3,7 mln PLN, co stanowi niemal 9% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku. Pierwsze półrocze br. zamknęło się ze sprzedażą Grupy na poziomie 7,1 mln PLN, prawie 1,6 mln PLN więcej niż rok temu.

  Działalność Auto-Spa to przede wszystkim budowa, sprzedaż i eksploatacja samoobsługowych myjni bezdotykowych na terenie całego kraju. Kluczowym elementem strategii jest rozwój polskiej sieci Auto-Spa oraz ekspansja na rynki zagraniczne poprzez spółki powiązane.

  W drugim kwartale 2014 r. odnotowaliśmy znaczny wzrost efektywności działalności. Na istotny wzrost wyników Grupy wpłynęła sytuacja spółki zależnej w Czechach. Jej przychody wzrosły o blisko 160% w porównaniu do roku poprzedniego, a generowana przez nią sprzedaż przekroczyła w tym roku 1,4 mln zł ¬- powiedział Dariusz Ilski, Prezes Zarządu Auto-Spa.

  Razem ze wzrostem przychodów Grupy Auto-Spa znacznej poprawie uległa efektywność działalności. Grupa zamieniła niemal 860 tys. zł straty na sprzedaży odnotowanej w I półroczu 2013 r. na zysk w kwocie ponad 920 tys. zł.

  Znaczna poprawa wyników to również efekt inwestycji w Czechach. Zysk na sprzedaży czeskiej spółki poprawił się poprawił w sposób zdecydowany, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście wyników skonsolidowanych. Portfel kontraktów zarówno producenta myjni jak i spółki czeskiej wskazuje na silną tendencję wzrostową. Uważam że te tendencje zostaną utrzymane i znajdą odzwierciedlenie w wynikach za przyszłe kwartały. Grupa uzyskała realnie, zdecydowanie lepsze wyniki na podstawowej działalności i zmierza do uzyskania równie korzystnego wyniku w II połowie bieżącego roku – skomentował Dariusz Ilski.

  Skonsolidowana EBITDA za I półrocze 2014 r. wyniosła blisko 1,4 mln zł i była ponad czterokrotnie wyższa w stosunku do 320 tys. zł osiągniętych w roku poprzednim. W samym drugim kwartale 2014 r. Grupa wypracowała 797 tys. zł EBITDA, to jest 9% wzrost w stosunku do 731 tys. odnotowanych w analogicznym okresie 2013 r.

  2014-06-10
  Myjnia w Gdyni już otwarta!

  Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami, od 5 czerwca 2014 r., można już korzystać z usług myjni Auto-Spa w Gdyni przy ul. Kcyńskiej (teren parkingu Tesco). Myjnia wyposażona jest w 3 stanowiska myjące, szczotki na każdym stanowisku, odkurzacz wiszący 1-stanowiskowy oraz rozmieniarkę banknotów. Myjnia w Gdyni została uruchomiona na zasadzie umowy partnerskiej.

  2014-06-05
  Ruszyły pierwsze budowy Auto-Spa – PKN Orlen

  Auto-Spa weszła właśnie na dwa nowe place budowy w miejscowości Bierutów (woj. Dolnośląskie) oraz w Krotoszynie (woj. Wielkopolskie). Obie myjnie będą działać w ramach kontraktu podpisanego w 2012 z PKN Orlen S.A., a ich otwarcie przewiduje się na koniec sierpnia 2014 r.

  2014-06-05
  Rozwój Auto-Spa na Ukrainie

  Ukraina coraz bardziej zaczyna zaznajamiać się z rosnącą popularnością myjni samoobsługowych, w czym udział swój ma Auto-Spa. Wierzymy, że wraz z naszą kolejną myjnią zlokalizowaną w Drohobyczu oraz otwartą w styczniu we Lwowie, potencjał tamtejszego rynku zyska coraz większe tempo, które pozwoli na aktywny rozwój sieci Auto-Spa.

  2014-06-05
  Myjnia w Gdyni gotowa do otwarcia

  Zespół Auto-Spa ma przyjemność przekazać informację, iż w ciągu najbliższych dwóch tygodni uruchomiona zostanie myjnia w Gdyni przy ul. Kcyńskiej (parking Tesco). To kolejna inwestycja, która rozszerza sieć myjni Auto-Spa o całkiem nowe miasto na naszej mapie. Wkrótce za Gdynią w ślady pójdzie nasza pierwsza myjnia w Warszawie, zlokalizowana tak jak i w Gdyni przy markecie Tesco na ul. Połczyńskiej. Obie myjnie działać będą na zasadach umów partnerskich, stanowiących jedną z kilku form rozbudowy sieci w ramach Grupy Kapitałowej Auto-Spa.

  2014-04-22
  Coraz więcej lokalizacji Auto-Spa w Czechach

  Na terytorium Czech pod marką Auto-Spa funkcjonuje już czwarta myjnia samochodowa. Obiekt zlokalizowany w miejscowości Sumperk jest wyposażony w 4-programowe stanowiska myjące, zbudowane w systemie 3+1., rozmieniarkę oraz odkurzacz. Czechy to pierwszy kraj, od którego spółka Auto-Spa postanowiła rozpocząć ekspansję na rynki międzynarodowe. Czeska sieć Auto-Spa obejmuje w chwili obecnej jeszcze trzy inne myjnie, a do końca 2014 planuje otworzyć kolejne.


  2014-04-22
  Myjnia naszego partnera w Tuchowie - projekt Orlen

  W Tuchowie zrealizowano pierwszą inwestycje w ramach rozwoju punktów partnerskich. Za dostarczenie technologii odpowiadał podmiot z Grupy Auto-Spa – Hydropress. Budową myjni zajęła się, będąca zresztą jednocześnie jej właścicielem, firma Wimed. Obiekt przypadł do gustu także Straży Pożarnej, czującej się świetnie w obecności czerwonych barw, które zaprojektowano specjalnie pod współpracę z PKN Orlen SA.

  2014-01-27
  Auto-Spa SA w drodze na duży parkiet

  W dniu 7 stycznia 2014 roku podjęto decyzję o migracji spółki Auto-Spa S.A. z New Connect na duży parkiet GPW. Przewidywany debiut spółki to trzeci kwartał bieżącego roku. Strategicznym celem spółki jest liderowanie w branży myjni bezdotykowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W planach jest dalsza ekspansja na rynek czeski, słowacki, ukraiński oraz serbski. Do końca 2016 roku spółka ma zamiar zarządzać około 200 obiektami. Wejście spółki Auto-Spa S.A. na rynek regulowany GPW stwarza szanse pozyskania relatywnie taniego kapitału, wzrostu prestiżu, a wraz z tym wiarygodności i rozpoznawalności marki.

  2013-03-01
  Auto-Spa SA rozszerza sieć myjni

  Spółka Auto-Spa SA podpisała właśnie umowę z firmą Wimed Oznakowanie Dróg sp. z o.o. Dokument dotyczy budowy dwustanowiskowych samoobsługowych myjni bezdotykowych zlokalizowanych na stacjach PKN Orlen. Prace wykonuje funkcjonująca od 25 lat na rynku firma Wimed Oznakowanie Dróg sp. z o.o.. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm w Polsce, jak i w Europie. Termin zakończenia prac przy budowie myjni przypada na sierpień br.. Realizowanie przez Auto-Spa SA umów z PKN Orlen SA oraz Wimed Oznakowanie Dróg sp. z o.o. ma na celu przyczynienie się do szybszego osiągnięcia pozycji lidera na rynku myjni bezdotykowych w Polsce, a także wzmocnienie wizerunku Spółki.

  Kontakt dla mediów:

  Aleksandra Kołaczyńska
  a.kolaczynska@auto-spa.pl

  Logo JPG
  Logo CDR
  Logo AI
  Logo EPS
  Auto-Spa Katalog Oferta
  Auto-Spa Katalog Technologia

 • Przetargi

  Grupa Auto-Spa intensywnie rozwija sieć samoobsługowych myjni samochodowych na terenie całego kraju oraz Europy Centralno-Wschodniej. W tym miejscu będą publikowane zapytania ofertowe.

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI "DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ" WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU W RAMACH DZIAŁANIA 6.1 PASZPORT DO EKSPORTU OSI PRIORYTETOWEJ 6 POLSKA GOSPODARKA NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013

  Tytuł projektu: „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Auto-Spa Sp. z o.o.” Etap II
  Nazwa Beneficjenta: Auto-Spa Sp. z o.o.
  Wartość projektu: 228 373,44 PLN
  Wartość dofinansowania: 114 186,72 PLN

  Tytuł projektu: „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Auto-Spa Sp. z o.o.” Etap I
  Nazwa Beneficjenta: Auto-Spa Sp. z o.o.
  Wartość projektu: 12 500,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 10 000,00 PLN

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI "DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

  WSPIERANIE WDROŻENIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B 8 OSI PRIORYTETOWEJ
  SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013
  Tytuł projektu: „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami wymiany danych w zakresie budowy myjni”
  Nazwa Beneficjenta: Auto-Spa Sp. z o.o.
  Wartość projektu: 1 975 600,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 156 890,00 PLN  Obecnie brak zapytań ofertowych

  Jeżeli chcesz nam przesłać ofertę lub podjąć z nami współpracę w zakresie dostarczania swoich produków lub usług skontaktuj się z nami:

  Dział Budowlany
  Krzysztof Sobera
  k.sobera@auto-spa.pl
  kom. +48 504 138 494

  Dział Techniczny
  Marek Szczukowski
  m.szczukowski@auto-spa.pl
  kom. +48 605 433 262

  Dział Serwisowy
  Adam Gębski
  a.gebski@auto-spa.pl
  tel. +48 71 320 71 34
 • Praca

  Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Na chwilę obecną nie mamy wolnych stanowisk i nie prowadzimy rekrutacji. Jednak w każdej chwili mogą pojawić się nowe oferty pracy w naszej grupie. Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu wyślij swoje CV, skontaktujemy się z Tobą jeśli tylko uznamy, że mamy dla Ciebie ofertę.

  Proszę wyślij swoje CV na: praca@auto-spa.pl.
 • Kontakt

  Auto-Spa SA
  ul. Sycowska 44 (DeltaHouse)
  51-319 Wrocław

  office@auto-spa.eu
  www.auto-spa.eu

  Sekretariat
  tel. +48 71 320 71 38
  fax +48 71 715 67 05


  Kierownik biura
  Aleksandra Kołaczyńska
  a.kolaczynska@auto-spa.pl
  tel. + 48 71 320 71 38
  fax + 48 71 715 67 05

  Zakup Myjni
  "HYDROPRESS SERWIS sp. z o.o."
  ul. Słoneczna 43
  80-297 Miszewko
  tel. + 48 51 732 26 81
  www.hs-system.pl/


  AUTO-SPA UA TzOW
  Rynok Square 2
  Lviv Oblast 81600
  +380-67 945 3049


  AUTO-SPA CZ s.r.o.
  Žitná 10
  120 00 Praha 2
  Tel.: +420 283 881 672
  +420 725 053 917


  Emisja akcji
  Piotr Wiśniewski - Makler PW
  Prometeia Capital Sp. z o.o.
  piotr.wisniewski@prometeia.pl
  tel. +48 530 900 603


  NIP: 101-00-04-483
  REGON: 021466989
  Kapitał zakładowy: 4 083 639,00 zł


Za sprzedaż myjni w naszej grupie odpowiedzialna jest firma Hydropress. Kliknij, aby przejść do strony:

Nawigator - dobierz myjnie do swoich potrzeb

Faktura za usługę mycia

TWÓJ POJAZD

osobowe
małe
samochód
ciężarowy
osobowe
duże
quad
suv
motor
van
rower
bus
inne
maszyny

TWOJE MIASTO

STOPIEŃ ZABRUDZENIA

CECHY MYJNI

przy centrum
handlowym
czynna 24h
przy stacji
paliw
faktura
płatność
kartą
rozmieniarka

Podanym pojazdem nie możesz myć na myjni
Nie znaleziono myjni z podanymi parametrami
Należy podać wszystkie wymagane parametry

MYJNIE AUTO - SPA W TWOJEJ LOKALIZACJI

JAK UMYĆ AUTO?  

1  

MYCIE ZASADNICZE
BEZDOTYKOWE
 • Do mycia zasadniczego użyj lancy głównej z pistoletem
 • Włącz program 1
 • Naciśnij spust pistoletu i wymyj powierzchnię pojazdu z góry do dołu
 • Trzymaj pistolet w odległości 20 cm od karoserii

2  

MYCIE SZCZOTKĄ Z
AKTYWNĄ PIANĄ
 • Do mycia szczotką użyj dodatkowej lancy B
 • Wyjmij szczotkę z pojemnika
 • Włącz program 2
 • W zależności od stopnia zabrudzenia auta wyczyść całą karoserię
  lub wybrane, najbardziej zabrudzone fragmenty
 • Mycie szczotką bez wybrania programu 3 jest zabronione!

3  

SPŁUKIWANIE
 • Do spłukiwania użyj lancy głównej z pistoletem
 • Włącz program 3
 • Dokładnie opłucz powierzchnię pojazdu
 • Trzymaj pistolet w odległości 30 cm od karoserii

4  

WOSKOWANIE GORĄCĄ
WODĄ Z POLIMEREM
 • Do woskowania użyj lancy głównej z pistoletem
 • Włącz program 4
 • Zaczynając od góry dokładnie pokryj całą powierzchnię pojazdu polimerem
 • Trzymaj pistolet w odległości 40 cm od karoserii
 • Program zabezpiecza i konserwuje karoserię pojazdu przed brudem
 • i szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi

5  

SUSZENIE Z
NABŁYSZCZANIEM
 • Do suszenia z nabłyszczaniem użyj lancy głównej z pistoletem
 • Włącz program 5
 • Dokładnie opłucz powierzchnię pojazdu
 • Trzymaj pistolet w odległości 30 cm od karoserii
 • Wykorzystanie zdemineralizowanej i zmiękczonej wody
 • z nabłyszczaczem gwarantuje wysoki połysk bez plam i zacieków

JAK UŻYWAĆ ROZMIENIARKI?

JAK UŻYWAĆ ROZMIENIARKI?

DLA INWESTORÓW

Grupa Auto-Spa z siedzibą we Wrocławiu buduje, sprzedaje i zarządza obiektami samoobsługowych, bezdotykowych myjni samochodowych.

Wysoka rentowność pojedynczej myjni oraz skalowalność biznesu zdecydowały o budowie międzynarodowej sieci w Polsce oraz Europie Centralnej.

Pierwsza myjnia pod marką Auto-Spa została uruchomiona w 2009 roku. Obecnie sieć dysponuje łącznie 197 stanowiskami myjącymi w 57 lokalizacjach.

W 2012 roku w celu wzmocnienia ekspansji Auto-Spa rozpoczęła drugą linię biznesową, zakupując producenta myjni, firmę Hydro Press z siedzibą w Gdańsku. Dało to możliwość stworzenia unikalnych rozwiązań technologicznych na potrzeby sieci.

Struktura grupy Auto-Spa

 • Auto–Spa S.A. - akumulowanie wartości
 • Auto–Spa PL - operator i właściciel myjni
 • Auto–Spa CZ - sprzedaż urządzeń myjni w Czechach i na Słowacji
 • Auto–Spa UA - operator myjni na Ukrainie
 • Hydropress - produkcja urządzeń serwis myjni

Auto – Spa S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.
ZARZĄD

Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja (od)
Dariusz Ilski Prezes Zarządu 28 sierpnia 2012
Adam Jaremkiewicz Wiceprezes Zarządu 2 września 2013

Prezes Zarządu
DARIUSZ ILSKI
 
Dariusz Ilski współtworzył, a następnie z sukcesem sprzedał jedną z największych firm pośrednictwa finansowego w Polsce. Obecnie jest Prezesem Zarządu własnej firmy o profilu doradczo – inwestycyjnym, która uczestniczyła lub uczestniczy w takich przedsięwzięciach jak: AerFinance PLC, Sprint Air SA, Indata Software S.A, Secus Asset Management S.A. Posiada także duże doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami. Poprzez swoją firmę Delta Property zarządza trzema obiektami apartamentowymi, obiektem biurowym oraz różnymi inwestycjami ulokowanymi na obszarze całego kraju. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania, rozwoju i sprzedaży usług finansowych.

Wykształcenie:
Ukończył studia w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Uzyskał dyplom MBA na University of North West w Nowym Yorku. Odbył liczne kursy specjalistyczne, w tym m.in. w takich instytucjach jak: LIMRA International, Anthony Robbins Company, Tracy College International Polska czy Instytut Rozwoju Biznesu.

Wiceprezes Zarządu
ADAM JAREMKIEWICZ


Adam Jaremkiewicz to doświadczony specjalista w zakresie bankowości i finansów. Jego pierwsza działalność zawodowa związana była z firmami IT w latach 1995-1997, w których zajmował się wdrażaniem rozwiązań i systemów finansowo-księgowych. Kolejnym krokiem w jego karierze zawodowej było rozpoczęcie pracy w oddziale korporacyjnym BRE Banku SA we Wrocławiu – kolejno jako analityk kredytowy, ekspert i zastępca dyrektora oddziału.
W latach 2011 - 2013 był dyrektorem oddziału korporacyjnego BRE Banku SA w Warszawie.

Wykształcenie:
Ukończył studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Finansów i Bankowości, studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Rachunkowości i Kontroli Finansowej, studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Prawa Gospodarczego i Handlowego.
Posiada również dyplom MBA Gdańskiej Fundacji Rozwoju Zarządzania przy Uniwersytecie Gdańskim we współpracy z RSM Erasmus University.
Ukończył wiele specjalistycznych szkoleń m.in. w zakresie: umiejętności menedżerskich , kształtowania pozycji lidera, zaawansowane szkolenia w zakresie oceny ryzyka kredytowego oraz z zakresu analiz finansowych.

RADA NADZORCZA

Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja (od)
Jurg Winter Przewodniczący Rady Nadzorczej 14 grudnia 2010
Bartłomiej Paszkiewicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 14 grudnia 2010
Grzegorz Piechowiak Członek Rady Nadzorczej 30 kwietnia 2014
Adam Załucki Członek Rady Nadzorczej 28 czerwca 2013
Anna Panasiuk Członek Rady Nadzorczej 14 grudnia 2010


Przewodniczący Rady Nadzorczej
JURG WINTER

Szwajcarski przedsiębiorca z międzynarodowym doświadczeniem z zakresu zarządzania, sprzedaży i marketingu, fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Z powodzeniem stworzył i rozwinął wiele przedsiębiorstw działających w branży dostarczającej usługi IT (m.in. consulting, zarządzanie ryzykiem finansowym, operacje bankowe i zarządzanie aktywami na i poza terytorim Szwajcarii) zasiadając na stanowisku prezesa zarządu, członka zarządu i przewodniczącego. Ponadto był przewodniczącym Szwajcarskiego Stowarzyszenia Usług Komputerowych. Po sprzedaży Jego ostatniej firmy do amerykańskiego funduszu hedgingowego, do dziś wspomaga firmy działające w obszarze finansów i mediów i przewodniczy działaniom WINTER PARTNERS Consulting AG, z siedzibą w Zurichu, skupiającej się na finansach, consultingu i aktywnym zarządzaniu innowacyjnych projektów, obejmujące swym zasięgiem nie tylko terytorium Szwajcarii.

Wykształcenie:

Jurg Winter swoje wykształcenie zdobył w Genevie, Zurichu i Fontainebleau w Paryżu. Osiągnął stopień magistra na kierunku Inżynierii Mechanicznej i Zarządzania Przemysłowego oraz stopień doktora z zakresu Nauk Technicznych. Swoje wykształcenie ukończył na Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologicznym (ETHZ) oraz osiągnął dyplom MBA na Insead w Fintainebleau.


 
Wiceprzewodzniczący Rady Nadzorczej
BARTŁOMIEJ PASZKIEWICZ


Bartłomiej Paszkiewicz posiada doświadczenie w zarządzaniu, konsultingu i rozwiązaniach informatycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym i operacyjnym zdobyte w czołowych spółkach informatycznych czy konsultingowych (Deloitte). Przez wiele lat odpowiadał za tworzenie i sprzedaż produktów i usług na terenie Polski i Europy Środkowej. Obecnie prowadzi polski oddział międzynarodowej firmy dostarczającej treśći rozwiązania w obszarze zarządzania ryzykiem, rentowności i zgodności regulacyjnej.

Wykształcenie:
Ukończył studia w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i na Uniwersytecie Wrocławskim

Członek Rady Nadzorczej
GRZEGORZ PIECHOWIAK


Jeden z założycieli firmy JP Weber. Ekspert ds. fuzji i przejęć oraz inwestycji energetycznych, m. in. inwestycji w odnawialne źródła energii, zarówno w Polsce jak i zagranicą.
W JP Weber, jako Partner Zarządzający, prowadzi zespół Transakcyjny ITAS, który kompleksowo obsługuje klientów przy międzynarodowych transakcjach spółek, wykupach menadżerskich, LBO oraz MBO. Współpracuje z międzynarodowymi inwestorami finansowymi. Pracował dla firm produkcyjnych z branży energetycznej i metalowej. Ponadto od roku 2006, do momentu sprzedaży w 2012 roku do KPMG, zarządzał wiodącą europejską firmą doradztwa gospodarczego BrainNet Management Consultants na rynku polskim, doradzając globalnym koncernom w Polsce z branży energetycznej.

Wykształcenie:

Ukończył studia w Wurzburgu oraz Jenie, gdzie ukończył kierunek Finanse i Controlling. W trakcie swojej pracy zawodowej przebywał na licznych międzynarodowych projektach oraz szkoleniach w USA.

Członek Rady Nadzorczej
ADAM ZAŁUCKI


Adam Załucki - Członek Rady Nadzorczej Emitenta powołany na stanowisko w dniu 28 czerwca 2013 r. Pan Adam został powołany na czas trwania wspólnego kadencji, która upływa 13 grudnia 2015 r.
Pan Adam jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, którą ukończył w 1993 r. zdobywając tyt. Inżyniera Mechanika. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas pracy w firmie Kodal do roku 2003 na stanowisku Szef Produkcji, od 2003 w Hydropress Wojciech Górzny (która później została przekształcona na Hydropress Serwis sp. z o.o.) na stanowisku Dyrektor techniczny. Kwalifikacje obejmują produkcję maszyn i urządzeń z zakresu hydrauliki siłowej, jak również systemów mycia bezdotykowego. Obecnie Pan Adam pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Hydropress Serwis sp. z o.o. - podmiotu zależnego od Emitenta.

Wykształcenie:
Ukończył studia na Politechnice Gdańskiej.
 
Członek Rady Nadzorczej
ANNA PANASIUK

 
Jest założycielem i wspólnikiem ITCI Sp. z o.o.  Od 1999 zarządza zespołem prawników i księgowych zajmujących się doradztwem oraz obsługą międzynarodowych struktur inwestycyjnych. Prowadzi doradztwo na rzecz podmiotów gospodarczych, jak również w zakresie zachowania majątku osób prywatnych i jego restrukturyzacji. Posiada doświadczenie w zarządzaniu spółkami holdingowymi oraz w  przeprowadzaniu transakcji kapitałowych i restrukturyzacyjnych.

Wykształcenie:
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Executive Studies in Finance na SGH w Warszawie.
 
 

Auto-Spa w swoich myjniach umożliwia kompleksową usługę w zakresie samoobsługowego, bezdotykowego mycia pojazdów. Docelowo oferta Spółki obejmować będzie również możliwość zakupu profesjonalnej chemii i kosmetyków samochodowych bezpośrednio na myjniach.

W Polsce model biznesowy Auto-Spa zakłada budowę i zarządzanie myjniami, jednocześnie oferując sprzedaż wyprodukowanych urządzeń myjących do podmiotów trzecich.

W Czechach Auto-Spa prowadzi sprzedaż technologii myjni na przygotowanych przez nas lokalizacjach. Portfel zamówień oraz bardzo wysoki potencjał rynku czeskiego pozwala na przyjęcie założenia dynamicznego rozwoju.

Na Ukrainie Auto-Spa buduje i zarządza myjniami wykorzystując dostęp do atrakcyjnych lokalizacji. Do tej pory zrealizowała budowę dwóch myjni. Realizacja kolejnych będzie zależała od rozwoju sytuacji politycznej.
Głównym celem strategicznym jest konsolidacja rynku, którą umożliwi wdrożenie programów lojalnościowych oraz płatności dokonywanych poprzez karty płatnicze wraz z natychmiastowym dostępem do faktur na myjni.

Proces ten wraz z ogólnopolską kampanią brandingową wprowadzi nowe standardy na rynku, zmuszając jednocześnie do wyjścia z szarej strefy większość pozostałych uczestników rynku oraz wpłynie na dostosowanie ich cen do warunków rynkowych.


Docelowo w Auto-Spa będzie blisko 300 obiektów, które przyczynią się do powstania największej, prywatnej sieci myjni self-service jet wash w regionie.

Całość będzie powiązana jednolitą platformą sprzedażowo-marketingową oraz spójną, wysokiej jakości ofertą.

Posiadamy wszechstronne doświadczanie w zarządzaniu i rozwojem sieci myjni własnych na rynku polskim. Poprzez wypracowane procedury skutecznie weryfikujemy potencjał każdej rozpoczynanej inwestycji.

Funkcjonujemy na rynku myjni oferując usługi na wysokim poziomie, działając jednocześnie w sposób przejrzysty poprzez jasne rozliczenia przychodów, inkaso bankowe, dokumenty potwierdzenia sprzedaży.

Realizujemy kontrakty umożliwiające dalszy dynamiczny rozwój (PKN Orlen, Tesco, PoloMarket).

Wdrażamy koncepcję rozwoju na rynkach zagranicznych poprzez już podpisane kontrakty na realizację nowych myjni. Dysponujemy listą merytorycznie i logistycznie przygotowanych lokalizacji nowych obiektów myjni.

Rynki, na których podjęte zostały nowe działalności, należy traktować jako siostrzane w stosunku do rynku polskiego ale o większym potencjale rentowności.

Pozwala to na efektywne wykorzystywanie ich potencjału i budowę silnej pozycji w oparciu o know-how oraz bliskość terytorialną i kulturową.

Posiadamy i wdrażamy własną technologię myjni. Należący do Grupy producent działa na rzecz rozwoju sieci w Polsce i za granicą. Jest to firma o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, jakościowego ze zdolnością do adaptacji produktu według oczekiwań klientów i inwestorów. Produkuje od 10 lat, stale rozwijając się, poszukując jednocześnie rozwiązań innowacyjnych.

Jesteśmy transparentni – obecni na rynku giełdowym NewConnect. Regularnie składamy raporty giełdowe zgodne ze standardami rynku publicznego.

Nr 1 w Polsce - zarządzanie 100 myjniami własnymi, dodatkowo poszerzenie sieci o kolejne 100 myjni w ramach konsolidacji rynku poprzez współpracę z siecią partnerów zrzeszonych.

Nr 1 na rynku czeskim. Spółka czeska podpisała, a także negocjuje umowy gwarantujące sprzedaż 50 lokalizacji myjni w ciągu najbliższych 2-3 lat.

Nr 1 na rynku ukraińskim - rozwój sieci myjni własnych poprzez spółkę powiązaną. Współpraca z lokalnym partnerem. Możliwość zawarcia kontraktu umożliwiającego rozwój sieci w najbliższych 2 latach do 20 obiektów.

Nr 1 na rynku serbskim poprzez działania powołanej spółki zależnej oraz współpracę z lokalnym, serbskim związkiem motorowym, dający możliwość budowy myjni przy sieci 70 stacji diagnostycznych.

Nr 1 na rynku słowackim (poprzez spółkę czeską).
Spółka koncentruje swoją działalność na rynku polskim, czeskim, słowackim oraz na rynku serbskim. Rynki te charakteryzują się bardzo dużym potencjałem wzrostu z uwagi na niskie nasycenie obiektami myjni. Biorąc pod uwagę saturację rynków zachodnich np. rynku niemieckiego - jedna myjnia na 2.000 samochodów – należy odnotować istotny potencjał do rozwoju w Polsce ale przede wszystkim w Czechach, Słowacji, Serbii.

Według szacunków Spółki w Polsce sięga on blisko 4.700 myjni, w Czechach 1.600 a na Słowacji 700 dodatkowych myjni. Z usług mycia pojazdów na rynku polskim, czeskim czy serbskim korzysta wciąż mniej klientów w stosunku do rynków krajów zachodnich . W krajach wysoko rozwiniętych w UE, stopień nasycenia samochodami rynku jest istotnie większy niż na rynku Polski czy Czech. Daje to miejsce dla sprzedaży nowych urządzeń myjni.

Potencjał do wzrostu rynku lokuje się również w uprawdopodobnionym, przyszłym wzroście cen. Usługa mycia samochodów w Polsce jest znacząco tańsza w stosunku do analogicznej usługi na rynkach krajów „starej UE”. Natomiast na rynku czeskim i serbskim z uwagi na całkowity brak konkurencji, początkowe ceny są bardzo wysokie, co daje szansę na wysoką rentowność usługi nowo budowanych obiektów.

Z myślą o kumulowaniu wartości tworzonej na różnych etapach modelu biznesowego powstała Grupa Kapitałowa.

W skład struktury kapitałowej wchodzą:

 • Auto-Spa SA - kumulowanie wartości
 • Auto-Spa PL Sp. z o.o. - operator sieci
 • Auto-Spa CZ s.r.o
 • Auto-Spa UA TzOW
 • Auto-Spa SRB (w przygotowaniu)
 • Alpha Myjnie PL Sp. z o.o. (myjnia testowa)
 • Hydropress Serwis PL Sp.z o.o. (technologia)

AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI UDZIAŁ
W KAPITALE ZAKŁADOWYM
LICZBA GŁOSÓW UDZIAŁ
W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
IKENGA
Investment Corporation Ltd.
3 750 900 39.37% 3 750 900 39.37%
Ledewo Ltd 816 666 8.57% 816 666 8.57%
IPSA Capital SA 517,000 5.43% 517,000 5.43%
Jürg Winter 689 046 7.23% 689 046 7.23%
Pozostali - 39.40% - 39.40%
SUMA 5 656 741 100,00% 5 656 741 100,00%
Wybrane dane w rachunku zysków i strat Grupy Auto-Spa S.A.

DANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Dane na koniec IV kwartału 2014 Dane na dzień 31.12.2013 Dane na dzień 31.12.2012
EBIT 2 599 000,00 - 925 000,00 - 4 164 430,19
EBITDA* 3 860 00,00 890 368,00 - 2 561 890,28
* zysk operacyjny powiększony o amortyzację

Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności grupy kapitałowej Emitenta.

DANE BILANSOWE Dane na koniec IV kwartału 2014 Dane na dzień 31.12.2013 Dane na dzień 31.12.2012
Aktywa trwałe 36 353 490,00 19 237 508,30 20 525 954,38
Aktywa obrotowe 11 474 870,00 17 764 301,97 7 143 796,96
Aktywa razem 48 010 360,00 37 001 810,27 27 669 751,34
Kapitał własny 21 199 120,00 16 531 188,30 1 172 546,44
Kapitał mniejszości 1 111 950,00 (236 135,22) 9 231 869,97
Zobowiązania i rezerwy na zob. 25 699 290,00 20 706 757,19 17 265 334,93
Pasywa razem 48 010 360,00 37 001 810,27 27 669 751,34

2015

Rejestracja podwyższenia kapitału spółki i zmiana Statutu Spółki

Zakończenie subskrypcji akcji serii O, przydział akcji

Publikacja Aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego

Raport skonsolidowany za IV kwartał 2014 roku

Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z ofertą publiczną akcji serii O

Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii O

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
2014

Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku

Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii O

Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru

Treść zatwierdzonych zmian w Statucie Spółki przez NWZA z 18 grudnia 2014 r.

Treść uchwał podjętych przez NWZA z 18 grudnia 2014 r.

Zwiększenie zaangażowania kapitałowego w Auto-Spa sp. z o.o.

Podwyższenie kapitału zakładowego

Podpisanie umowy zakupu udziałów w spółce Auto-Spa CZ s.r.o.

Planowane zmiany w Statucie Emitenta

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2014

Podwyższenie kapitału zakładowego - korekta raportu 30/2014

Podwyższenie kapitału zakładowego

Korekta raportu 28/2014

Zakończenie emisji serii F

Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii F

Zakończenie emisji obligacji serii E

Przedłużenie terminu zamknięcia oferty prywatnej obligacji

Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii E

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta

Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2014 r.

Oświadczenie o przystąpieniu do spółki podmiotu zależnego Emitenta

Zawarcie istotnych umów przez podmiot zależny od Emitenta

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2013

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2013

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2013

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Zmiany w Radzie Nadzorczej

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zakończenie emisji obligacji serii D

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2013 r.

Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii D

Zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Korekta raportu nr 1/2014

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. z dnia 7 stycznia 2014 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa SA 18.12.2014 r.

Protokół NWZA z dnia 18.12.2014 r.
Ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Auto-Spa S.A.
Projekt uchwał
Wzór pełnomocnictwa
Formularz do głosowania dla pełnomocnika
Informacja o opłacie za blokadę akcji
Dyspozycja blokady akcji
Informacja o ogólnej liczbie akcji


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa SA 30.06.2014 r.

Protokół ZWZ z dnia 30.06.2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A.
Projekt uchwał
Informacja o ogólnej licznie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji
Wzór pełnomocnictwa
Formularz do głosowania dla pełnomocnika
Dyspozycja blokady akcji
Informacja o opłacie za blokadę akcji


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa SA 30.04.2014 r.

Protokół NWZ z dnia 30.04.2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A.
Projekt uchwał
Informacja o ogólnej licznie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji
Wzór pełnomocnictwa
Formularz do głosowania dla pełnomocnika
Dyspozycja blokady akcji
Informacja o opłacie za blokadę akcji


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa SA 07.01.2014 r.

Protokół NWZ z dnia 7.01.2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A.
Projekty uchwał
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji
Wzór pełnomocnictwa
Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika
Dyspozycja blokady akcji
Informacja o opłacie za blokadę akcji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa SA 28.08.2012 r.

Protokół NWZ z dnia 28.08.2012 r.

ASPA - Wzór pełnomocnictwa
ASPA - Projekty uchwał
ASPA - Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji
ASPA - Formularz instrukcji dla pełnomocnika
ASPA - Dyspozycja blokady na WZA
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa SA 28.06.2013 r.

Protokół ZWZ z dnia 28.06.2013 r.

ASPA - Wzór pełnomocnictwa
ASPA - Projekty uchwał
ASPA - Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji
ASPA - Formularz instrukcji dla pełnomocnika
ASPA - Dyspozycja blokady na WZA
ASPA - Dokumentacja do ZWZ
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa SA 28.08.2012 r.

Protokół NWZ z dnia 28.08.2012 r.

ASPA - Wzór pełnomocnictwa
ASPA - Projekty uchwał
ASPA - Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji
ASPA - Formularz instrukcji dla pełnomocnika
ASPA - Dyspozycja blokady na WZA
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa SA 30.06.2012 r.

Protokół ZWZ z dnia 30.06.2012 r.

ASPA - Wzór pełnomocnictwa
ASPA - Projekty uchwał
ASPA - Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji
ASPA - Formularz instrukcji dla pełnomocnika
ASPA - Dyspozycja blokady na WZA
ASPA - Dokumentacja do ZWZ
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A.


Kontakt ze spółką w kwestiach związanych z organizacją Walnych Zgromadzeń możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres e-mail: inwestorzy@auto-spa.plWAŻNA INFORMACJA PRZED ZAPOZNANIEM SIĘ Z TREŚCIĄ MEMORANDUM

UWAGA! Przed uzyskaniem dostępu do Memorandum lub uczynieniem jakiegokolwiek użytku z Memorandum, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji oraz poniższego zastrzeżenia dotyczącego Memorandum dostępnego na stronie internetowej. Uzyskanie dostępu do treści Memorandum jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze wszelkimi zmianami, jakie mogą zostać do nich wprowadzone. Memorandum udostępnione jest na stronie internetowej w formie elektronicznej. Przypominamy, że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ze względu na powyższe, ani Spółka ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią wersji elektronicznej Memorandum, do której uzyskali Państwo dostęp, oraz dokumentem Memorandum w wersji papierowej. Przypominamy, że uzyskują Państwo dostęp do Memorandum pod warunkiem, że są Państwo do jego uzyskania uprawnieni zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa. Uzyskanie dostępu do Memorandum nie upoważnia Państwa do przekazania Memorandum innym osobom. Otrzymują Państwo niniejszy dostęp do Memorandum w wersji elektronicznej na własne ryzyko i są Państwo odpowiedzialni za sprawdzenie, że jest on wolny od wirusów i innych niepożądanych plików. Memorandum zostało sporządzone w związku z publiczną ofertą 1.361.213 (milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii O Auto-Spa S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda Akcja, oferowanych w ramach Prawa Poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego zastrzeżenia. Pobranie pliku Memorandum jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w treści określonej poniżej oraz oznacza zaakceptowanie ograniczeń wskazanych w niniejszym zastrzeżeniu, jak również stanowi potwierdzenie, że wchodzą Państwo na tę stronę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza elektroniczna wersja Memorandum opublikowana została na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 2 i w związku z art. 47 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Memorandum stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Memorandum, łącznie z aneksami do Memorandum.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponieważ oferta publiczna papierów wartościowych objętych niniejszym Memorandum następuje w trybie o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z tym Emitent nie występował o zatwierdzenie niniejszego Memorandum przez Komisję Nadzoru Finansowego. Memorandum ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Memorandum nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z powyższymi zastrzeżeniami oraz oświadczam, że jestem osobą, której zgodnie z prawem wolno udostępnić Memorandum

DODATKOWE PLIKI:

Formularz zapisu na akcje serii O

Pełnomocnictwo

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Auto-Spa S.A

Komuikat Aktualizujący nr 1

Komuikat Aktualizujący nr 2

LOKALIZACJE
Nasze myjnie
Myjnie istniejące (35)
construction

Myjnie w budowie
Myjnie w budowie (4)
Lokalizacja z pozwoleniem na budowę (22)
Procedowane pozwolenie na budowę (2)

Myjnie PKN Orlen
Myjnie modernizowane (43)
Myjnie budowane (23)

Nasze myjnie
Myjnie istniejące (2)
Nasze myjnie
Myjnie istniejące (6)
Myjnie w budowie
Myjnie w budowie
Aktualne notowania i informacje o spółce